www.eprace.edu.pl » selection-check » Wstęp

Wstęp

Wprowadzenie

Niniejsza praca inżynierska opisuje realizację systemu akwizycji danych z maszyn przemysłowych wykonanego przez autora tej pracy dla firmy Walczak (www.walczakparkiety.pl). Wykonany system nosi nazwę Selection Check, w skrócie SC.

Cel pracy

Celem tej pracy jest opisanie realizacji oraz budowy systemu Selection Check.

Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje specyfikację wymagań (roz. 2.Specyfikacja wymagań), w której opisane są motywacje i założenia na bazie, których powstał system Selection Check. Dalszą część pracy obejmuje opis narzędzi i technologii (roz. 3.Wykorzystane narzędzia) wykorzystanych do realizacji systemu oraz uzasadnienie ich wyboru. Główną częścią pracy jest opis realizacji systemu (roz. 4.Realizacja systemu), w której nakreślona jest ogólna budowa system, jaki i szczegóły implementacyjne. Na końcu opisane zostały także ogólne instrukcje dotyczące wdrażania systemu (roz. 5.Wdrożenie systemu), na przykładzie wdrożenia w zakładzie firmy Walczak.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.