www.eprace.edu.pl » selection-check » Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu

System Selection Check podzielony jest na dwie grupy, które wdrażane są oddzielnie. Łącznikiem obydwu grup jest katalog transferowy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wdrożenie grupy roboczej


Wdrożenie grupy zarządzającej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.