www.eprace.edu.pl » selection-check » Specyfikacja wymagań

Specyfikacja wymagań

Podstawową motywacją do powstania systemu jest potrzeba monitorowania wydajności pracowników pracujących na skracarkach w firmie Walczak (www.walczakparkiety.pl). W tym celu należy opracować system, którego zadaniem będzie pobieranie z skracarek informacji na temat wyciętych fryzów oraz generowanie na podstawie tych danych raportów na temat wydajności poszczególnych pracowników. Sam system od strony informatycznej powinien być stosunkowo prosty i bardziej służyć do prototypownia rozwiązań informatycznych na hali produkcyjnej, a niżeli obsługiwać je w pełnym zakresie.

Opis pracy na skracarkach

Na skracarkach w tartaku wykonywana jest tzw. manipulacja wzdłużna surowcem. Otóż na stanowisko dostarczane są łaty drewna, które należy podzielić wzdłuż na fryzy o długościach określonych przez zakład. Przy podziale każdego fryzu należy uwzględnić rozkład jakości drewna, określone przez zakład długości fryzów i klasy sortowania. Optymalnie z każdej łaty należy uzyskać jak najdłuższe fryzy o jak najwyższej jakości. Statystycznie sama średnia długość oraz ilość wyciętych przez pracownika fryzów jest wstanie określić jego wydajność.

Pobieranie danych ze skracarek

Rejestrowanie danych z skracarek nie może w żaden sposób utrudniać pracy pracownikom. Do rejestrowania długości zaleca się wykorzystanie ograniczników wykorzystywanych przez pracowników przy wymierzaniu fryzów. W każdej ze zaadaptowanych skracarek powinno być rejestrowane zdarzenie w postaci wycięcia poprzez pracownika fryzu, a wraz z nim następujące dane:

Serie wyżej wymienionych danych powinny być przechowywane na hali produkcyjnej z możliwością ich transferu do bazy danych znajdującej się w biurze. Transfer danych będzie zazwyczaj wykonywany raz w tygodniu.

Kontrola wydajności pracowników

Z danych uzyskanych w bazie danych system powinien generować raporty na temat wydajności poszczególnych pracowników. Do realizacji tego celu do systemu będzie wprowadzany harmonogram pracy pracowników na skracarkach.

System powinien mieć możliwość generowania następujących raportów:

Koszt wdrożenia

Koszt wdrażania systemu powinien być utrzymany na niskim poziomie aby mógł być wykorzystywany do prototypownia rozwiązań informatycznych. Mimo to użyteczność systemu powinna być zachowana w stopniu pozwalającym zrealizować jego podstawowe założenia.

Modularna budowa

System powinien być wykonany w sposób modularny aby w przyszłości istniała możliwość przystosowania go do pracy z innymi maszynami lub też do analizowania danych pod innym kontem niż wydajność pracowników. Dlatego też część systemu odpowiedzialna za pobieranie danych powinna być oddzielona od części analizującej te dane. W tym celu należy także ustandaryzować formę transferu danych z jednej części do drugiej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.