www.eprace.edu.pl » selection-check » Wykorzystane narzędzia

Wykorzystane narzędzia

System CMake

CMake (Cross-platform Make) to wieloplatformowe narzędzie do automatycznej kompilacji. Jest podobne do Uniksowego programu make, w którym proces kompilacji jest kontrolowany przez specjalne pliki (Makefile). W przypadku CMake są to pliki o nazwie CMakeLists.txt. CMake, w odróżnieniu od make nie kompiluje kodu samodzielnie, tworzy tylko pliki z regułami kompilacji (np. plik Makefile dla programu make lub plik projektu dla programu Microsoft Visual Studio). Takie podejście pozwala zachować niezależność od platformy, na której kod będzie kompilowany. CMake potrafi kompilować biblioteki (zarówno statyczne jak i dynamiczne) i pliki wykonywalne w dowolnej kolejności. Ponadto pozwala przeprowadzić wiele procesów kompilacji na podstawie tych samych źródeł [4].

W systemie Selection Check jest wykorzystywany przy kompilacji całego oprogramowania.

Kompilatory GNU GCC i MinGW

GCC (ang. GNU Compiler Collection) to zestaw kompilatorów do różnych języków programowania rozwijany w ramach projektu GNU i udostępniany na licencji GPL oraz LGPL. GCC jest podstawowym kompilatorem w systemach uniksopodobnych przy czym szczególnie ważną rolę odgrywa w procesie budowy jądra Linuksa. Początkowo skrótowiec GCC oznaczał GNU C Compiler, ponieważ był to kompilator wyłącznie do języka C [2].

MinGW jest portem części narzędzi programistycznych GNU na platformę MS Windows. W skład pakietu wchodzą kompilatory GCC, zestaw programów binutils (zawierający m.in. kompilator zasobów windowsowych windres) oraz zestaw plików nagłówkowych i bibliotek charakterystycznych dla platformy Windows.

W systemie Selection Check wykorzystane zostały kompilatory GCC dla języków C i C++. Zeswata MinGW został wykorzystany przy kompilowaniu oprogramowania grupy zarządzającej systemu (patrz roz. 4.4.Dokumentacje programów grupy zarządzającej) dla systemów MS Windows.

Platforma Qt firmy Trolltech

Qt to zestaw przenośnych bibliotek i narzędzi programistycznych dedykowanych dla języka C++. Ich podstawowym składnikiem są klasy służące do budowy graficznego interfejsu programów komputerowych, aczkolwiek począwszy od wersji 4.0 Qt zawiera też narzędzia do tworzenia programów konsolowych i serwerów. Właścicielem Qt jest norweska firma Trolltech. Qt jest dostępna dla wielu platform: X11 (GNU/Linux, *BSD, Solaris...), Windows, Mac OS X oraz dla tzw. urządzeń wbudowanych (ang. embedded) opartych na Linuksie. Qt jest podstawą dla m.in. uniksowego środowiska graficznego KDE, przeglądarki internetowej Opera oraz tak popularnych programów, jak Google Earth i Skype. Biblioteki Qt zostały napisane w języku C++ i charakteryzują się w pełni obiektową architekturą. Zawierają wiele tzw. nowoczesnych technologii programowania graficznego interfejsu użytkownika, istniejących wcześniej jedynie w Tk: mechanizm sygnałów i slotów, automatyczne rozmieszczanie widżetów oraz zhierarchizowany system obsługi zdarzeń. Biblioteki Qt, oprócz obsługi interfejsu użytkownika, zawierają także niezależne od platformy systemowej moduły obsługi procesów, plików, sieci, grafiki trójwymiarowej (OpenGL), baz danych (SQL), języka XML, lokalizacji, wielowątkowości, zaawansowanej obsługi napisów oraz wtyczek [3]. Zawierają także własne, niezależne od STLa szablony klas pojemników.

W skład Qt wchodzi wiele specjalistycznych narzędzi programistycznych. Są to m.in. [3]:

Od opublikowanej w 2000 roku wersji 2.2, Qt dla platform GNU/Linux/Unix jest rozpowszechniana także na licencji GPL. Obecnie dostępnych jest kilka rodzajów licencji - komercyjna, GPL, QPL oraz edukacyjna. Od 2004 roku licencja GPL obejmuje także platformę Mac OS X, a od 2005 r. (od wersji 4.0.0) - także Microsoft Windows.

W systemie Selection Check platforma Qt jest wykorzystana przy tworzeniu front-end'a dla programów konsolowych grupy zarządzającej (patrz roz. 4.4.Dokumentacje programów grupy zarządzającej).

System dokumentacji Doxygen

Doxygen to generator dokumentacji dla języków C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL i do pewnego stopnia dla PHP, C#, D oraz ActionScript. Obsługuje następujące formaty wyjściowe: HTML, CHM, RTF, PDF, LaTeX, PostScript oraz strony man.

W systemie Selection Check Doxygen jest wykorzystane przy dokumentowaniu wszystkich kodów źródłowych.

Powłoka Bash

Bash to powłoka systemowa UNIX napisana dla projektu GNU. Nazwa jest akronimem od Bourne-Again Shell (ang. znowu powłoka Bourne'a). Jest to jedna z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Wywodzi się od powłoki Bourne'a sh, która była jedną z pierwszych i najważniejszych powłok systemu UNIX, i zawiera pomysły zawarte w powłokach Korna i csh. Pierwotna powłoka Bourne'a była tworzona przez Stephena Bourne'a. Bash był pisany głównie przez Briana Foksa i Cheta Rameya w roku 1987.

Bash jest domyślną powłoką w większości dystrybucji systemu GNU/Linux oraz w systemie Mac OS X w wersji 10.4 Tiger. Istnieją także wersje dla większości systemów uniksowych. Bash jest także domyślną powłoką w środowisku Cygwin dla systemów Win32. Program jest rozprowadzany na licencji GPL.

W systemie Selection Check powłoka Bash jest została wykorzystana przy tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania. Skrypty Bash są także wykorzystywanie do konfiguracji transferu danych wykonywanego przez program SCwl2dir (patrz roz. 4.3.2.SCwl2dir) oraz konfiguracji czynności wykonywanych w systemie po zakończeniu pracy programu SCrunner (patrz roz. 4.3.1.SCrunner.).

Baza danych MySQL

MySQL to, obok PostgreSQL oraz Firebird, wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL tworzony jest przez szwedzką firmę MySQL AB.

MySQL był pisany raczej z myślą o szybkości, niż kompatybilności ze standardem SQL – przez dłuższy czas MySQL nie obsługiwał nawet transakcji, co było zresztą głównym argumentem przeciwników tego silnika bazodanowego. MySQL wspiera większą część obecnego standardu ANSI/ISO SQL (tj. SQL:2003) [5]. Wprowadza również swoje rozszerzenia i nowe elementy języka

W wersji 5 dodano m.in. [5]:

co bardzo zbliża najnowsze wersje MySQL do PostgreSQL pod względem funkcjonalności.

MySQL cieszy się natomiast opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki czemu znakomicie nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW. MySQL jest dostępny na licencji GPL, jednakże można nabyć również wersje licencjonowane komercyjnie. Biblioteki klienckie są również dostępne na licencji GPL lub komercyjnej. Istnieje wymóg nabycia licencji komercyjnej jeśli zamierzamy dystrybuować aplikację komercyjną (niezgodną z licencją GPL), korzystającą z MySQL.

W systemie Selection Check baza danych MySQL 5 jest wykorzystywana do przechowywania danych w grupie zarządzającej systemu (patrz roz. 4.5.Baza danych SCdb).

Środowisko CAD Eagle

Eagle to środowisko CAD do wspomagania projektowania obwodów elektrycznych niemieckiej firmy CadSoft. Zawiera edytor schematów i płytek drukowanych. Dostępny dla systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS X.

W systemie Selection Check środowisko Eagle zostało wykorzystane do zaprojektowania układu SCslave (patrz roz. 4.2.1.SCslave).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.