www.eprace.edu.pl » selection-check » Wdrożenie systemu » Wdrożenie grupy zarządzającej

Wdrożenie grupy zarządzającej

Pierwszym etapem wdrażania grupy zarządzającej jest przygotowanie bazy danych MySQL w wersji 5 lub wyższej, z którą będą łączyć się programy klienckie bazy danych SCdb (patrz. roz. 4.5.Baza danych SCdb). Na bazie danych MySQL należy wykonać dwa skrypty z katalogu ./software/manage_grp/SCdb: SCdb_base.sql i SCdb_proc.sql.

Dla systemów z rodziny MS Windows pliki wykonalne oraz biblioteki DLL znajdują się w katalogu ./software/manage_grp/packages/win32/ i po wyedytowaniu plików konfiguracyjnych są gotowe do pracy. W systemach z rodziny Linux przed edycją plików konfiguracyjnych należy zainstalować biblioteki Selection Check Libraries oraz pliki binarne analogicznie jak to miało miejsce w przypadku grupy roboczej.

Najważniejszy plikiem konfiguracyjnym jest plik scdb.ini, który określa parametry dostępu do bazy danych Scdb (patrz. roz. 4.5.3.scdb.ini.). Ostatnim etapem jest konfiguracja programu SCraport (patrz. roz. 4.4.3.SCraport.) oraz programu SCwl2db (patrz. roz. 4.4.1.SCwl2db.). W pliku konfiguracyjnym programu SCwl2db znajduje się także parametr z ścieżka do katalogu transferowego, z którego będą pobierane dane od grupy roboczej systemu.

Użytkownik końcowy grupy zarządzającej systemu powinien ograniczyć sie do pracy wyłącznie z programem SC Manage Center (patrz. roz. 4.4.4.SC Manage Center. i „SC Manage Center Manual”). Zawarte są w nim wszystkie opcje programów klienckich bazy danych SCdb i nie wymaga od użytkownika znajomości pracy w konsoli.

Przykładowy raport generowany w firmie Walczak

W firmie Walczak raporty na ogół określają jakiej długości fryzy dany pracownik wyciął w danym okresie czasu. Zatem plik konfiguracyjny programu SCraport (patrz. roz. 4.4.3.SCraport.) określa długości tych fryzów, a sekcja values ma następującą postać:

[values]

0 = X ;wyniki odrzucone

1 = 260 mm

2 = 280 mm

3 = 350 mm

4 = 400 mm

5 = 450 mm

6 = 500 mm

7 = >500 mm

Na rys. 5.2 przedstawiony jest render raportu typu „Pracownicy - pojedynczy miesiąc” z marca 2007 roku generowanego do formatu HTML.

Rys. 5.2. Render raportu w formacie HTML.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.