www.eprace.edu.pl » selection-check » Wdrożenie systemu » Wdrożenie grupy roboczej

Wdrożenie grupy roboczej

Pierwszym etapem wdrażania grupy roboczej jest przygotowanie urządzeń, z których będą pobierane dane poprzez moduły SCslave. Do wejść I 0-7 każdego modułu należy podpiąć dane binarne generowane przez zaadaptowaną maszynę. Należy także ustalić sygnał CK modułu, którego wyzwolenie spowoduje zarejestrowanie danych w module i zaznaczenie ich jako nową porcję danych. Następnie należy podłączyć moduły SCslave do serwera produkcyjnego. Przykład adaptacji skracarki znajduje się poniżej w roz. Adaptacja skracarki w firmie Walczak.

Drugim etapem jest instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera produkcyjnego. Całe to oprogramowanie oraz pliki potrzebne do jego poprawnego działania znajdują się w katalogu ./software/work_grp/. Aby skompilować to oprogramowanie należy wpisać w kosoli:

> cmake

> make

W pierwszej kolejności należy zainstalować w systemie biblioteki Selection Check Librarys. Można to zrobić w następujący:

> mv ./software/work_grp/*.so /usr/lib/

lub jeżeli chcemy wykorzystać już skompilowane pliki

> mv ./software/work_grp/package/*.so /usr/lib/

i na końcu

> ldconfig

Następnie należy skopiować wszystkie pliki wykonalne z katalogu ./software/work_grp lub ./software/work_grp/package do katalogu, w którym będzie pracował sterownik SCrunner. Tym katalogiem może być na przykład /opt/scrunner. W tym katalogu należy także stworzyć katalogi o nazwach worklogs i proclogs.

Konfiguracja sterownika SCrunner polega na odpowiednim wyedytowaniu parametrów zawartych w pliku scrunner.ini (patrz. roz. 4.3.1.SCrunner.). W tym pliku konfiguracyjnym znajduje się także parametr określający ścieżkę do katalogu transferowego. Jeżeli przed i po zakończeniu transferu należy wykonać pewne dodatkowe operacje aby przygotować katalog transferowy (na przykład zamontować i odmontować pendrive'a) to należy wyedytować odpowiedni skrypty Bash programu SCwl2dir (patrz. roz. 4.3.2.SCwl2dir.).

Adaptacja skracarki w firmie Walczak

Zdj. 5.1. Adaptacja skracarki.

Adaptacja skręcarki została wykonana przez Andrzeja Rodziaka. W prawym górnym rogu przedstawiona jest seria czujników wykrywających rozmiar wycinanego fryzu. W prawym dolnym rogu czujnik rejestrujący zdarzenie wycięcia fryzu. Po lewej stronie widnieje okablowanie czujników podłączone do układu SCslave.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.