www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Struktura systemu

Struktura systemu

Elementy systemu.

Elementy systemu SC dzielą się na dwie grupy:

Rozmieszczenie elementów.

W tym dziale zostanie przedstawione rozłożenie poszczególnych elementów wdrożonego systemu SC. Sposób w jaki przepływają dane pomiędzy elementami systemu wyjaśniony jest w następnym rozdziale. Poniższy rysunek 4.1 przedstawia rozmieszczenie elementów systemu SC.

Rys. 4.1. Diagram wdrożenia.

Serwer produkcyjny znajduje się na hali produkcyjnej wraz z zaadaptowanymi urządzeniami. Moduły SCslave poszczególnych zaadaptowanych urządzeń są podłączone do serwera produkcyjnego poprzez łącze RS232. Sterowaniem procesu gromadzenia danych z modułów SCslave zajmuje się program SCrunner. Do analizy danych zebranych z układów SCslave wyznaczony jest komputer biurowy z bazą danych MySQL 5.x oraz z zainstalowanymi programami grupy zarządzającej systemu SC. Medium transferu danych pomiędzy serwerem produkcyjnym a komputerem biurowym jest stosunkowo dowolne.

Przepływ danych.

System SC można zdekomponować do postaci komunikujących się warstw. Poszczególne warstwy systemu przedstawia rysunek 4.2.

Rys. 4.2. Warstwy systemu SC.

Sterownik SCrunner cyklicznie pobiera dane z modułów SCslave i archiwizuje je. Na życzenie użytkownika lub sygnał od innego programu następuje transfer tych danych. Warstwa transferu składa się z programu SCwl2dir, katalogu transferowego oraz programu SCwl2db. Program SCwl2dir przekazuje dane nagromadzone od czasu ostatniego transferu przez program SCrunner do katalogu transferowego. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale medium transferu jest stosunkowo dowolne. Otóż katalog transferowy można zdefiniować jako katalog znajdujący się na pendrive'ie, czy też jako katalog sieciowy NFS lub Samba. Na życzenie użytkownika program SCwl2db odbiera dane z katalogu transferowego i umieszcza je w bazie danych SCdb. Operowaniem na bazie danych SCdb zajmują się programy konsolowe: SCmanager, SCraport i SCwl2db. Programy te do łączenia się z bazą danych wykorzystują standardową bibliotekę MySQL dla języka C. Program SCmanager służy do zarządzania danymi zebranymi w bazie danych, natomiast SCraport ganaruje na ich podstawie raporty. Na rysunku 4.2 nie przedstawiono programów SC Manage Center i SCrunner_tui gdyż są to jedynie fornt-end'y na wymienione wyżej programy konsolowe.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.