www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Dokumentacje programów grupy zarządzającej

Dokumentacje programów grupy zarządzającej

Oprogramowanie grupy zarządzającej składa się z programów rezydujących w komputerze biurowym przeznaczonym do archiwizacji i przetwarzania danych uzyskanych przez grupę roboczą. Informacje pokazujące jak na ogół wygląda praca z grupą zarządzającą zawarte są w „SC Manage Center Manual”.

Oprogramowanie tej grupy chodzi zarówno na systemach z rodziły Linux, jaki i MS Windows. Przenośność została uzyskana poprzez kross-kompilacje.

SCwl2db.

SCwl2db jest programem odpowiedzialnym za odbiór danych z katalogu transferowego i przekazanie ich do bazy danych SCdb.

  Procedura odbioru transferu.

 1. Sprawdź czy w katalogu transferowym znajduje się plik o nazwie terror. Jeżeli tak to przejdź do drukowania błędów z pliku error.log.

 2. Dla każdego pliku typu worklog z dnia określonego w pliku wl.set w katalogu transferowym wykonaj:

  1. Wydrukuj datę, z której pochodzi plik worklog.

  2. Sprawdź sumę kontrolną pliku worklog.

  3. Zanotuj datę pliku worklog w bazie danych.

  4. Przekaż wszystkie dane z pliku worklog do bazy danych.

 3. Wydrukuj błędy z pliku error.log.

Konfiguracja programu.

Program posiada w swoim katalogu roboczym plik konfiguracyjny o nazwie scwl2db.ini, w którym muszą być zdefiniowane następujące zmienne:

Program SCwl2db korzysta także z pliku konfiguracyjnego scdb.ini (patrz. roz. 4.5.3.scdb.ini.), który także musi być w jego katalogu roboczym.

Obsługa programu.

Transfer danych z katalogu transferowego do bazy danych następuje po wywołaniu programu SCwl2db w konsoli z następującymi parametrami:

scwl2db erase over [trans_dir]

SCmanager.

SCmanager jest programem odpowiedzialnym za zarządzanie danymi zwartymi w bazie danych SCdb.

    Konfiguracja programu.

Program korzysta z pliku konfiguracyjnego scdb.ini (patrz. roz. 4.5.3.scdb.ini.), który musi znajdować się w jego katalogu roboczym.

    Obsługa programu.

Programem steruje się z konsoli i ogólny schemat wywoływania programu wygląda następująco:

scmanager żądana operacja [dodatkowe argumenty ...]

Możliwe operacje oraz ich argumenty są opisane poniżej. Wszystkie operacje z wyjątkiem insert_shift i insert_worker nie pobierają żadnych danych z standardowego wejścia.

SCraport.

SCraport jest programem generującym raporty na podstawie danych zawartych w bazie danych SCdb.

Konfiguracja programu.

Program posiada w swoim katalogu roboczym plik konfiguracyjny o nazwie scraport.ini, w którym muszą być zdefiniowane następujące zmienne:

Program SCraport korzysta także z pliku konfiguracyjnego scdb.ini (patrz. roz. 4.5.3.scdb.ini.), który także musi znajdować się w jego katalogu roboczym.

Obsługa programu.

Programem steruje się z konsoli i ogólny schemat wywoływania programu wygląda następująco:

scraport żądana operacja [dodatkowe argumenty ...]

  Typy raportów.

  Wynik 1 Wynik 2 ...
Stanowisko      

Tab. 4.8. Tabela raportu.

SC Manage Center.

Aplikacja SC Manage Center jest front-end'em dla programów klienckich bazy danych SCdb. Zaleca się stosowanie tego programu do obsługi całej grupy zarządzającej systemu SC ponieważ programy konsolowe tej grupy są stosunkowo nie wygodne. SC Manage Center jest całkowicie oparty na platformie Qt 4 firmy Trolltech, co zapewnia dużą przenośność pomiędzy systemami operacyjnymi [3]. Szczegółowy opis obsługi programu znajduje się w “SC Manage Center Manual”.

Interfejs

Rys. 4.9. Zrzut ekranu SC Manage Center

Główne okno programu SC Manager Center podzielone jest na trzy rubryki:

W głównym menu programu dostępne są dwie akcje:

Rys. 4.10. Zrzut ekranu okna transferu.

Rys. 4.11. Zrzut ekranu okna generowania raportu.

    Sterowanie programami klienckimi.

Poszczególne programy klienckie są przypisane do elementów aplikacji SC Manage Center w następujący sposób:

Ponieważ program SCmanager jest odpowiedzialny za szeroki wachlarz czynności aplikacja SC Manage Canter może wykorzystywać jednocześnie wiele jego instancji. Poszczególne operacje wykonywane przez program SC Manage Center mogą blokować rubryki głównego okna aplikacji aby zapobiec utraty lub przekłamaniu wprowadzanych danych. Zależność ta jest przedstawiona w tabeli Tab. 4.12.

Operacja

Blokada rubryki

Kalendarz

Plan

Pracownicy

Zmiana daty X X  
Usuwanie dany z danego dnia X X  
Zapis planu X X X
Dodanie pracownika     X
Usuwanie pracownika X X X

Tab. 4.12. Blokowanie rubryk.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.