www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Baza danych SCdb

Baza danych SCdb

Baza danych oparta o MySQL 5.* i jest elementem grupy zarządzającej systemu SC. Źródła bazy danych składają się z dwóch plików, które znajdują się w katalogu ./software/manage_grp/SCdb/:

Kodowanie znaków w bazie danych SCdb jest w standardzie UTF-8. W katalogu ./software/manage_grp/SCdb/ znajduje się także przykładowy plik konfiguracyjny scdb.ini wykorzystywany przez programy klienckie bazy danych (patrz roz. 4.5.3.scdb.ini).

Schemat bazy danych.

        Schemat logiczny.

worker(id_worker, first_name, last_name)

worklog(id_wl, wl_date, trans_date)

workstation(id_ws, id_sdate, stime, input)

work_shift(id_worker, id_ws, wdate, shift)

Szczegółowy opis poszczególnych relacji i atrybutów:

        Diagram ER.

Rys. 4.13. Diagram ER.

Procedury.

W przechowywanych procedurach zawarte są wszystkie niezbędne operację potrzebne dla aplikacji klienckiej i jest zalecane aby korzystać tylko z nich podczas pracy z bazą danych. Opis dostępnych procedur:

scdb.ini.

Plik scdb.ini jest plikiem konfiguracyjnym wymaganym przez wszystkie programy klienckie dla bazy danych SCdb. Następujące zmienne muszą być w nim zdefiniowane:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.