www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Dokumentacje układów

Dokumentacje układów

Schematy logiczne jak i schematy płytek zostały opracowane w programie Eagle 4. Pliki projektów Eagle znajdują się w katalogu ./hardware/. Obecnie w tym dziale znajduje się jedynie moduł SCslave. Planowane jest także zaprojektowanie prostego panelu sterowania do komunikacji z sterownikiem SCrunner.

SCslave.

Rejestr pobierający dane z zaadoptowanej maszyny. Pliki projektu Eagle (scslave.sch i scslave.brd) znajdują się w katalogu ./hardware/scslave. W tym katalogu znajduje się także plik źródłowy programu sterującego, rezydującego na mikrokontrolerze modułu. Moduł został zaprojektowany i wykonany przez Pawła Potiomkina na zlecenie autora systemu.

Schemat logiczny.

Rys. 4.3. Schemat logiczny.

Schemat PCB.

Rys. 4.4. Schemat PCB.

Parametry.

Parametry zasilacza:

Parametry komunikacji poprzez RS232 są następujące:

Paczka danych (tabela 4.4):

bit startu 8 bitów danych

(I 0-7)

bit parzystości (even) bit stopu

Tab. 4.4. Paczka danych.

Komunikacja.

Moduł SCslave jest połączany do serwera produkcyjnego za pomocą RS232. Komunikacja z sterownikiem SCrunner przebiega według następującego schematu:

  1. SCrunner wysyła do modułu SCslave znak 'c'.

  2. SCslave odpowiada bajtem 0xFF jeżeli posiada w rejestrze nowe dane. W przeciwnym wypadku odpowiada bajtem 0x00.

  3. Jeżeli SCslave posiada nowe dane to sterownik wysyła do modułu znak 'd'.

  4. SCslave odpowiada bajtem danych pochodzącymi z rejestru.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.