www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Formaty plików

Formaty plików

Podczas czytania tego rozdziału należ pamiętać o następujących konwencjach stosowanych przy opisywaniu struktury plików:

Worklog's set (wl.set).

Worklogs set jest plikiem tekstowym w standardzie ANSII. Plik ten zawsze występuje wraz z katalogiem worklogs/, który zawiera pliki typu worklog. Struktura pliku jest ciągiem rekordów typu:

DD-MM-YYYY\n

Legenda:

Ciąg dat określa z jakich dni pochodzą pliki worklog z katalogu ./worklogs/ (patrz. roz. 4.7.2.Worklog (*.wl)). Data DD-MM-YYYY jest zgodna z formatem zastosowanym w MySQL i można ją bezpośrednio traktować jako zmienną typu DATE.

Worklog (*.wl).

Worklog jest plikiem binarnym stosowanym do przechowywania danych pobranych z układów SCslave. Zawiera ciąg rekordów typu:

struct mach_data {
struct tms time;
unsigned int code;
unsigned int input;

};

Legenda:

Poza strukturą pliku worklog ściśle określona jest także jego nazwa, która jest w formacie:

DD-MM-YYYY.wl

Legenda:

Data DD-MM-YYYY określa dzień, z którego pochodzą dane. Format daty jest zgodny z formatem stosowanym w pliku wl.set.

Processlog (*.pl).

Processlog jest plikiem tekstowym w formacie ASCII zawierający log działania programu SCrunner. Zawiera ciąg rekordów typu:

Legenda:

Errorlog (error.log).

Errorlog jest plikiem binarnym przechowujący informacje na temat błędów, które wystąpiły podczas działania programu SCrunner (patrz. roz. 4.3.1.SCrunner.). Struktura plików to zbiór rekordów typu:

struct SCerrno { time_t time; int type; int code; };

4.7.5.Katalog transferowy.

Opisane są tutaj pliki i katalogi, które mogą znaleźć się po dokonaniu transferu w katalogu transferowym.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.