www.eprace.edu.pl » selection-check » Realizacja systemu » Kody źródłowe

Kody źródłowe

Wszystkie pliki źródłowe bibliotek i programów znajdują się w katalogu ./software,

a ich ogólne charakterystyki przedstawia poniższa tabela 4.14.

Języki programowania C, C++, Bash script, SQL
Wykorzystane API/Biblioteki POSIX, MySQL C API, Qt 4, iniparser
Kodowanie znaku końca linii format UNIX
Kodowanie znaków ASCII, oprócz źródeł programów grupy zarządzającej, które są kodowane w UTF-8
Kompilatory GNU GCC lub MinGW (tylko dla gr. zarz. na Win32)
System kompilacji CMake
Generator dokumentacji Doxygen

Tab. 4.14. Charakterystyki kodów źródłowych.

Źródła programów z grup roboczej i grupy zarządzającej znajdują się odpowiednio w katalogach ./software/work_grp i ./software/manage_grp. W katalogu ./software/lib znajdują się dodatkowe biblioteki na stałe dostarczane z systemem SC. Jedną z nich jest „Selection Check Libraries”, czyli zestaw bibliotek napisanych specjalnie dla oprogramowania systemu SC.

Dokumentacja kodów źródłowych jest pisana w języku angielskim. Biblioteka SC zawiera automatycznie generowaną dokumentacje w postaci HTML, która znajduje się w „./documents/SC Libraries Reference HTML/index.html”. Dokumentacja Selection Check Librarys znajduje się także w postaci pliku PDF w katalogu ./documents/, jednak zalecam przeglądanie dokumentacji HTML'owej. W katalogach źródeł programów i bibliotek są także różne pliki tekstowe zawierające informacje na temat ich wymagań, instalacji oraz ich charakterystyk.

Wszystkie źródła są kompilowane przy pomocy kompilatorów GNU GCC lub MinGW (tylko dla grupy zarządzającej na MS Windows) za pośrednictwem systemu kompilacji CMake.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.